7811as Emmen, Nederland
+31-623721797
contact@stalsnijders.nl

Bemiddeling

Dressuur Team Snijders

Bemiddeling / Mediation

Stal Snijders, omdat er niks zo belangrijk is als de juiste klik tussen paard en ruiter.

Opzoek naar u volgende paard of pony? Bij stal Snijders assisteren wij u graag bij het vinden van een goede match. Het vinden van een geschikt paard is een hele opgave, waarbij veel komt kijken. Het vergt kennis van hoe een goed sportpaard gebouwd dient te zijn en het herkennen van mogelijke obstakels en kansen bij onbekende paarden. We begeleiden u graag om de weg te vinden tussen het grote aanbod paarden. Naast natuurlijk ervoor zorgen dat u een eerlijke prijs krijgt en dat je het optimale voor jouw budget krijgt.

U kunt contact vrijblijvend contact met ons opnemen via:

Telefoon: +31-623721797

Mail: contact@stalsnijders.nl

Of u kunt het contactformulier onderaan de pagina invullen

Stall Snijders, weil nichts so wichtig ist wie der richtige Klick zwischen Pferd und Reiter.

Suchen Sie Ihr nächstes Pferd oder Pony? In Snijders Stall unterstützen wir Sie gerne bei der Suche nach einem guten Match. Ein geeignetes Pferd zu finden ist eine ziemliche Herausforderung, was bedeutet, dass viel damit zu tun ist. Es erfordert Kenntnisse darüber, wie ein gutes Sportpferd gebaut werden sollte, und das Erkennen möglicher HIndernisse und Möglichkeiten bei unbekannten pferden. Wir führen Sie gerne durch die groβe Auswahl an Pferden. Auβerdem stellen Sie natürlich sicher, dass Sie einen fairen Preis erhalten und dass Sie das Optimum für Ihr Budget bekommen.

Sie erreichen uns unverbindlich über:

Telefon: +31-623721797

Mail: contact@stalsnijders.nl

Oder Sie können das Kontaktformular unten auf der Seite ausfüllen

Stal Snijders, because there is nothing so important as finding the right connection between horse and rider.

Are you looking for your next horse? At Stal Snijders we like to assist you to get the right match. Finding the right horse for you is a big challenge. It requires knowledge on how a good sporthorse should build and recognizing potential obstacles and opportunities unknown horses might have. We can guide you in the fast offer of horses on the market. Besides ofcourse ensuring that you get a fair price and the optimum for your budget.

You can contact us without obligation via: 

Telefoon: +31-623721797

Mail: contact@stalsnijders.nl

Or you can fill in the contact form at the bottom of the page